محاسبه هزینه

ماشین حساب محاسبه هزینه
ساخت زمین تنیس

 •  
  ساخت زمین با چمن
 •  
  مصنوعی و طبیعی
 •  
  بالاترین کیفیت
 •  
  مطابق استاندارد
 •  
  تنوع رنگ و سایز
 •  
  زهکشی آب
 •  
  زیرسازی مناسب
 •  
  نگهداری و مراقبت
 • زمین هارد کورت
 • کیفیت مصالح
 • مطابق استاندارد
 • عمر بالای زمین
 • رنگ پذیری
 • ضد سایش
 • کمترین نگهداری
 •  
  ساخت زمین با چمن
 •  
  مصنوعی و طبیعی
 •  
  بالاترین کیفیت
 •  
  مطابق استاندارد
 •  
  تنوع رنگ و سایز
 •  
  زهکشی آب
 •  
  زیرسازی مناسب
 •  
  نگهداری و مراقبت

شرکای تجاری

نمونه کارها