زاویه ساخت زمین تنیس

این زاویه 22 درجه طول زمین تنیس از راستای شمال به جنوب به سمت شمال شرقی است. در واقع شمال شرقی به جنوب غربی میباشد.به صورت کلی برای ساخت زمین تنیس درفضای باز، باید میدانی در محور شمال به جنوب ساخته شود تا بازیکنان در معرض نور خورشید و اثرات کور کننده آن قرار نگیرند.


در ساخت زمین تنیس چه مواردی باید رعایت شوند؟

برای ساخت زمین تنیس باید به بسیاری از موارد توجه نمود. نحوه تابش خورشید به زمین شیب بندی زمین، محل احداث، انشعابات و کانال کشی جمع آوری آب باران و هزینه های ساخت و ساز زمین تنیساز جمله عموال تاثیر گذار در طراحی و ساخت یک زمین تنیس استاندارد است.

زاویه تابش خورشید نسبت به زمین تنیس یا موقعیت مکانی زمین تنیس از دیگر عوامل مهم در ساخت زمین تنیس است. این زاویه 22 درجه طول زمین تنیس از راستای شمال به جنوب به سمت شمال شرقی است. در واقع شمال شرقی به جنوب غربی میباشد.به صورت کلی برای ساخت زمین تنیس درفضای باز، باید میدانی در محور شمال به جنوب ساخته شود تا بازیکنان در معرض نور خورشید و اثرات کور کننده آن قرار نگیرند.

برای تسطیح و شیب بندی بستر اولیه زمین تنیس از روش خاک برداری به جای خاک ریزی استفاده میشود چراکه ممکن است در قسمت های خاک ریزی شده دچار نشست ثانویه شود و بخش هایی از زمین تنیس را تخریب کند.

شیب استاندارد زمین از همان بستر اولیه بصورت 0.3 درصد در عرض 0.4 درصد در طول میباشد.

محل احداث زمین تنیس، باید راه دسترسی ماشین آلاتی از قبیل گریدر،غلطک راهسازی،کامیون و لدر داشته باشد.

انشعاب آب و برق از الزامات احداث زمین تنیس میباشد.

برای کنترل هزینه احداث چند زمین تنیس جانمایی صحیح زمین ها در کنار یکدیگر از طریق اشتراک هایی که در مصالح مانند فنس کشی، پایه های روشنایی و… دارد و همچنین زمان کارکرد ماشین آلات، کاهش 10 تا 15 درصدی در هزینه های احداث را دربرخواهد داشت.

هزینه های باربری مصالح پروژه و مکان تامین مصالح پروژه از محل احداث تاثیر بسزایی در افزایش یا کاهش قیمت مصالح دارد

استفاده از حداقل استاندارد ها در بخش های فرعی زمین تنیس برای مدیریت هزینه ها به عنوان مثال در فنس کشی به جای فنس با ضخامت 3.5 میلیمتر و ارتفاع 6 متر در عرض زمین از فنسی با ضخامت 2.2 و ارتفاع 4 متر استفاده نمود.

خرید اولیه تمامی مصالح و ملزومات به مدیریت هزینه ساخت کمک خواهد کرد.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *